Gör balansövningen på 10 minuter.

Struktur vs kultur. Hur fördelar ni kraften i er organisation?

Vill du enkelt skaffa dig en översiktsbild som visar balansen mellan struktur och kultur i er organisation? Bra, det tar ca 10 minuter att svara på enkäten för att få en snabbanalys och en diagnos av hur utgångsläget ser ut. De 10 minuterna kan visa sig vara mycket väl investerad tid.

Gå in på vår enkätsida och svara på frågorna:

8 kommentarer

  • 2021 nov 12

  • 2021 maj 12

  • 2020 jan 20

  • 2020 jan 20

  • 2020 jan 20

  • 2019 okt 03

  • 2019 jan 25

  • 2019 jan 25

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: