Rekrytering

På Key kan vi hjälpa dig rekrytera enstaka medarbetare eller hela team. Från högsta chef, mellanchef till specialister och medarbetare. Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen eller de delar som du vill ha assistans med, t ex framtagning av kravprofil och annons, genomförande av tester, djupintervju.  

På Key har du kontakt med samma rekryteringskonsult 

Väljer du att anlita oss för hela rekryteringsprocessen har du kontakt med samma konsult från första mötet till att kandidaten är på plats och en introduktionplan är framtagen. Rekryteringskonsulten är aktiv som rådgivare och diskussionspartner, tar tillsammans med dig fram kravspecifikationen, lämplig sökmetod, tidplan, söker och väljer ut potentiella kandidater, intervjuar, utför och analyserar testresultat från Key Behavior samt tar referenser. Vi diskuterar också hur omfattande bakgrundkontrollen bör vara och om vi ska ta hjälp av extern specialist på det området vid tyngre tillsättningar. Våra rekryteringskonsulter har stor operativ erfarenhet från chefspositioner och har bakgrund inom både näringsliv och offentlig sektor. Det ger oss en bra utgångspunkt att agera rådgivare i rekryteringsprocessen. Vi rekryterar bara till roller vi själva har bra förutsättningar att förstå innehållet av.

Väljer du att anlita oss som ditt stöd är konsulten med på intervjuerna hos dig för att snabbt och smidigt fånga upp eventuella frågetecken. Konsulten följer dina önskemål och kan antingen vara för det mesta passiv i intervjusituationen eller om så önskas spela en aktiv roll, genomföra en djupintervju och case-genomgångar.

Vi är måna om att våra kandidater ska känna sig väl bemötta och professionellt omhändertagna från första samtalet till rekryteringsprocessens avslut, oavsett om de har fått tjänsten eller inte.

Välkommmen till ett samtal om hur vi kan hjälpa dig att hitta rätt medarbetare för rätt roll i teamet och organisationen.