Förändringsarbete

Med vår metod Key Cascading får ni ett gemensamt förhållningssätt och ett tydligt ansvarstagande på alla nivåer i arbetet med förändring och utveckling. Vi anser att alla förändringar bör vara syftesstyrda och vår utgångspunkt är att all förändring börjar med en själv. Det ska alltid finnas ett svar på frågan: Varför?