Employer Branding

Klart ni har ett arbetsgivarvarumärke. Oavsett om ni arbetar med Employer Branding eller inte. Tillsammans kan vi renodla styrkan i detta varumärke genom att mejsla fram ett hållbart arbetsgivarerbjudande (EVP). Detta EVP blir sedan en ledstången för hela kommunikations-strategin som visar hur ni förpackar, tajmar och kanaliserar budskapen som arbetsgivare och varför. Genom att strukturera Employer Branding-resan och koppla den till mätbara mål blir det också tydligt vad den interna och externa attraktionskraften får för effekt på lönsamheten.