Coaching beats Consulting

Syftet med coaching är att fokusera och utveckla människors starka sidor. Arbetet är konkret och inriktat på att hitta lösningar och vägar som leder framåt genom en förhöjd medvetenhet och självmotivation. Det är en aktiv inre process som leder till en personlig utveckling och insikt att ens beteende och agerande är avgörande för hur väl man lyckas i sin uppgift som medarbetare, ledare och chef. 

Individcoaching

I olika perioder i vårt yrkesliv är det viktigt att ha någon utomstående att prata med. Vid förändringar, för att uppnå speciella mål, som chef eller för att utvecklas behövs ibland vägledning och stöd. Att tillsammans med en annan person reflektera och samtala om sin egen situation är för många personer en lättnad och ett lyft, såväl personligen som yrkesmässigt. I samband med utbildning är dessa samtal ett utmärkt sätt att förstärka och förtydliga utvecklingsprocessen för deltagaren. För en ledare är det extra viktigt att ha en extern resurs att prata med, för sitt eget välmående och ledarutveckling. Men även för att få råd och stöd, både i rollen som chef och som förändringsledare.
För att hjälpa dig i denna förändringsprocess arbetar vi med en modell där vi börjar i det FÖRFLUTNA och MJUKA och går mot det HÅRDA och FRAMTIDEN. 

Vad gör en coach?

  • Coachen ger stöd för att identifiera och uppnå mål och visioner
  • Uppmuntrar till att göra mer och nå längre än på egen hand
  • Hjälper kunden att fokusera för att uppnå bättre resultat

Gruppcoaching

Ibland finns det anledning att genomföra coaching i grupp. Det är ett tidsbegränsat uppdrag som ibland kombineras med individuell coachning av nyckelpersoner i gruppen. Exempel på uppdrag, teamcoachning av projektgrupp/ styrgrupp inför projektstart, coachning inför stora utmaningar eller stora förändringar.

Tid:

Individcoaching: minst 6 gånger omfattande 1½ timme/gång.
Gruppcoaching: minst 3 gånger omfattande 2½ timme/gång