Utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap, UL, är namnet på den forskningsbaserade ledarutvecklingsmetodiken som förmodligen är marknadens effektivaste. Utvecklad av Fösvarshögskolans forskargrupp och konsekvent implementerad i en organisation ger den stora resultat för en förhållandevis liten insats i pengar och tid. Det är ett ledarutvecklingsprogram som möter vår tids utmaningar och ger konkret stöd i det dagliga arbetet där varje medarbetares insats är viktig för att uppnå organisatoriskt resultat utöver det vanliga.   

Key's konsulter är certifierade UL-handledare

Färre rutinarbeten förutspås i framtiden. Dessa ersätts mer och mer av uppgifter som kräver självständigt agerande. Många av dessa nya uppgifter går inte att leda på traditionellt sätt. Ledarrollen förändras och kvaliteten i insatser kommer i större utsträckning bero på den enskildes egna initiativ, inre motivation och vilja att ta ett personligt ansvar. Framträdande teoretiker inom ledarskapsområdet drar slutsatsen att de organisationer som förmår ingjuta ett inre engagemang för arbetet hos sina medlemmar kommer att stå sig bäst i konkurrrensen. (Gerry Larsson, professor och forskare vid Försvarshögskolan). Utvecklande Ledarskap är en ledarutvecklingsmetodik som ger resultat i vår moderna tid och i framtiden.

Flera konsulter på Key är av Fösvarshögskolan certifierade handledare i Utvecklande Ledarskap. Vi följer Fösvarshögskolans rekommendation att en kvinnlig och en manlig handledare håller kursen tillsammans, för bäst resultat. 

Välkommen till ett samtal om på vilket sätt Utvecklande Ledarskap kan berika och utvecka din organisation.