Utvecklande Ledarskap - två nya kurstillfällen - begränsat antal platser!

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska kulturanspassningen av "Transformational Leadership", världens bäst vetenskapligt underbyggda ledarteori. UL är ledarmodellen som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. UL är också den ledarmodell som forskarna anser vara bäst för att leda 80- och 90-talisterna.

Syfte

Syftet med UL är att utveckla de ledarbeteenden som leder till motiverade, engagerade och kreativa medarbetare som tar ansvar i verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg att använda i ditt ledarskap samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör.

Programmet startar med en 360° bedömning av dina ledarbeteenden. Fokus ligger på att medvetandegöra dina styrkor och utvecklingsområden. Utbildningen resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Under kursdagarna arbetar ni i små grupper med andra ledare där du får träna på att coacha andra och själv blir coachad inom dina specifika områden.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som vill utveckla sin ledarförmåga.

Innehåll

 • 360 graders feedback
 • Individuell coaching
 • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
 • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Upplevelsebaserade övningar
 • Vetenskapliga förklaringsmodeller
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

Datum

Utvecklande ledarskap 1: 15-16/11 samt 22/1

Utvecklande ledarskap 2: 29-30/11 samt 24/1

Plats

KEY’s kontor i Stockholm, Engelbrektsplan 2, 3tr

Pris

14.900 per deltagare för 2+1 dagar

Anmälan: anita.mareus@key.se eller på telefon: 08-6521511 eller mobil: 0709-708654

 

8 kommentarer

 • 2021 nov 12

 • 2021 maj 12

 • 2020 jan 20

 • 2020 jan 20

 • 2020 jan 20

 • 2019 okt 03

 • 2019 jan 25

 • 2019 jan 25

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: