Medarbetarskap

Chefsrollen har genom tiderna diskuterats betydligt mer än medarbetarrollen därför har gemene man oftast en tydlig bild av just chefsrollen men inte av medarbetarrollen.

På Key vill vi gärna se medarbetaren som en jämbördig partner till chefen. Med det menar vi att båda har lika värde på det mänskliga planet. Trots den organisatoriskt hierarkiska skillnaden har båda lika värdefull del i uppbyggnaden av den gemensamma organisationen. Detta innebär bl a att medarbetaren inte enbart skall följa instruktioner utan även  uppmärksamma och ta ansvar i situationer som uppstår i arbetet. Det är att kliva fram och placera sig själv som en aktiv medskapare av den organisation eller det företag som medarbetaren är en del av.

 

"Den som hålls utanför kan inte engagera sig i verksamheten.
 Den som görs delaktig kan inte låta bli."

 

Att utveckla eller förändra ett företag eller en verksamhet handlar inte om att byta logotype och grafisk manual eller att ange en ny vision och nya mål. Det handlar om att förändra något inne i varje medarbetare. Skapa nya värderingar, attityder och beteenden. Gå från att vilja till att göra. Ge arbetet en djupare mening. Visa att all förändring börjar hos mig själv.

En sådan process blir framgångsrik först när alla i organisationen visar personligt engagemang och en vilja att ta ansvar i den egna medarbetarrollen.

Välkommen till ett samtal hur vi tillsammans kan utveckla och stärka medarbetarskapet för att åstadkomma resultat utöver det vanliga.