Intern image

Intern attraktionskraft

Mellan 70% och 90% av alla verksamheter har strategier som inte efterlevs i praktiken. Den grundläggande orsaken är att medarbetarna inte förstår vad ni står för, vad ni försöker uppnå och varför. Därför vet de inte heller vad de förväntas leverera och addera till helheten. Ett internt Employer Branding-arbete handlar om att skapa rätt förväntningar under hela medarbetarens livscykel. För när medarbetarna får dela upplevelsen av verksamhetens viktigaste frågor med ledningen tänds glöden internt. Vi kan visa hur ni kan utveckla relationen med befintliga medarbetare och skapa en intern samsyn som gör att de vill stanna, vara med och utveckla varumärket och bidra till äktheten i er ”Corporate Storytelling”.