Affärsplanering

Vårt metodiska arbetssätt Key Business Planning hjälper dig och din organisation att få en tydlig bild av förhållandet Struktur - Kultur, Vad vi gör och Hur vi gör det. Det är ett interaktivt arbetssätt att ta fram en affärsplan som beaktar både hårda och mjuka delar. Metoden kan användas på strategisk, taktisk och operativ nivå.