Värdegrundsarbete

Vårt metodiska arbetssätt Key Values använder vi tillsammans med dig för att ta fram en värdegrund som du och din organisation behöver ha för att nå mål och förverkliga sin vision. Värdegrunden tydliggörs i attityder och beteenden vilket hjälper att förflytta sig från att vilja till att göra. Förankringen av värdegrunden i beteenden skapar mening och leder till aktivt handlande hos alla i organisationen med tydlighet och samspel som ledord.