130 personer följde Pernillas balansgång

Kännbar och mätbar skillnad för Vattenfall Heat

130 personer hade bänkat sig för att höra hur Pernilla på Vattenfall Heat klarat balansgången mellan struktur och kultur och hur företaget aktiverat varumärket med hjälp av alla medarbetarna. Alf och Mikael från Key vad med på scen och eldade på resonemangen om Culture Branding och vad denna överlevnadsstrategi får för betydelse för engagemang och lönsamhet.

Lämna en kommentar

Namn:

Kommentar: