Certifieringskurs i DISC och Key Behavior 2.0

Den 6-7 februari startar en tre dagars certifieringskurs i DISC teorin och verktyget Key Behavior 2.0. Detta sker i våra lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Kursledare är Alf Hellström.

Här skriver du text...

 

Anmäl dig här