Om KEY

Vi brinner för att utveckla människor som ingår i organisationer med högt ställda resultatkrav. Vi drivs av övertygelsen att organisatoriskt resultat utöver det vanliga är möjligt när individens inre drivkrafter aktiveras, utvecklas och identifierar sig med organisationens vision, värdegrund och mål. Effekterna visar sig i innovativt tänkande, hög positivitet och ännu högre produktivitet. Med andra ord, ett imponerande organisatoriskt resultat.

Key - nyckeln till resultat utöver det vanliga

Key grundades 2001 av Alf Hellström och idag har vi kontor i Stockholm och Hässleholm. Vi som arbetar på Key är konsulter och coacher med gedigen yrkeserfarenhet som vi professionellt delar med oss av till våra kunder. Vi är certifierade användare av flera utmärkta verktyg och metoder för att du ska få det bästa stödet i ditt och din organisations arbete. Våra olika bakgrunder har givit upphov till erfarenheter som kompletterar varandra: privat näringliv, försvaret, pedagogik, entreprenörskap, ledarskap, offentlig verksamhet, FoU mm.

På Key förenas de för att tjäna ett enda syfte:
att du och din organisation ska få ut maximalt av investeringen.

Vi drivs av

  • Visionen att göra skillnad
  • Tron på kraften i varje individ
  • Vikten att leverera resultat

Vårt arbetssätt präglas av våra ledord

  • Samspel
  • Tydlighet
  • Engagemang

Fyra verksamhetsområden - Beteendeutveckling, Culture Branding, Key Academy, Employer Branding

Välj ett område som du behöver hjälp med just nu eller... Tänk lånsiktigt, ta ett helhetsgrepp och använd hela nyckeln för att utveckla organisationen och uppnå imponerande resultat.

Välkommen till ett samtal hur vi tillsammans kan åstadkomma resultat utöver det vanliga!