Key Academy

Att vara chef under förändring och utveckling utmanar ledarskapet. Allt går inte att förutse och planera. Ibland ställer man sig frågande till varför verksamheten ska förändras.

Att leda affären och leda människorna

Chefsskapet ställer krav på kompetens och förmåga att hantera strukturer, olika system och ekonomi. Det är de så kallade Vad-frågorna.

Ledarskapet tar avstamp i de så kallade "Hur-frågorna": Det vill säga "Hur skapar vi tydlighet och transparens i frågan? Varför gör vi saker? Och hur vi gör vi dem för att nå organisationens mål?". Lika viktigt är det att nå ut med budskapet till alla medarbetare. Att kommunicera och förankra vilken värdegrund verksamheten vilar på. Ledarskapet handlar också om att engagera medarbetarna i helheten – vilket skapar en känsla av sammanhang och meningsfullhet i deras arbete. Det i sin tur väcker människors inre morivation att bidra och göra skillnad. En annan viktig aspekt av ledarskapet handlar om modet och förmågan att hantera konflikter på ett sätt som får människor att växa och organisationer att bli mer effektiva.

Välkommen till ett samtal hur vi tillsammans kan utveckla och stärka ledarskapet för att åstadkomma resultat utöver det vanliga.