top-bjorn-2

Beteendeutveckling

Att skapa varaktiga och goda resultat utgår från det vi faktiskt gör utifrån ställda krav och förväntningar från kunder och andra kravställare. För att kunna möta kraven måste viktiga nyckelbeteenden för individer och grupper tydliggöras. Vårt användarvänliga analysverktyg Key Behavior möjliggör kartläggning, utveckling och matchning av beteenden som bäddar för organisatoriskt resultat utöver det vanliga.   

Tillämpningsområden

Tillämpningsområden är många: t ex hjälp vid framtagning av kravprofiler i samband med rekrytering, stöd vid anställningsintervjuer och urvalsarbetet, stöd vid medarbetarsamtal och karriärplanering, utveckling av arbetsgrupper och team, ledarutveckling, för att nämna några.

Key Behavior

Key Behavior är förmodligen marknadens mest användarvänliga verktyg som gör det möjligt att arbeta på ett strukturerat sätt med beteendeförändring i organisationer.